تبلیغات
ღ❤ღ♥♥هیزوم آرزوها..ღ❤ღ♥♥ - رفت
ღ❤ღ♥♥هیزوم آرزوها..ღ❤ღ♥♥    رَفــــــْتٌ!!

خِجٰالَتْ کِشٌیٓدَمْ بـگَمْ مَــــــــنْ هَنُوزْ هَمّ دُوْســــــّتْ دٰارَمْٕ

دَلــــــَمْ نَیُوْمَدْ بَگَمْ: دَمـــِتْ گَرْمْ گَــــنْدْ زَدٓیْ بَهْ تَمٰامْ بٰاوَرْهٰایَمْ!

حَسَهْ لــــَجْبٰازٓیمْ نَزٰاشْتً بـــِگَمْ "بـــِبَخْشَمْ"

غُـــــرُرَم نــــزٰاشْتّ بــــِگَمْ: "نـــــــَرُو" بــــِمُونْ کِنٰارَمْ !

دِلـــــَمْ نِمٌیزٰازِه فَرٰامُـــــوُشِشْ کُنَمْ!

عــــــَقْلَمْ نَمٌیزٰازِه بِگَمْ "بــــَرْگَرْدْ"

خـــــٰاطِرٰاتِشْ نـــــِمٌیزٰازِهْ "نـــــــَفَسْ"بِکِشَمْ!

"قــــــِسْمَتْ" نـــــِمٌیٌزٰارِه دَسٌتْهٰامْ حَتٰی بَه روُیٰایِ دٰاشـــــْتَنِِشْ بِرِسِه!

وَ اٌینْ وَسَطْ "خــــــــُدٰا" بٰا اٌینْ هَمِه بــــــُزُرْگٌیٌشْ فَقَطْ

نِگـــــــــٰاهْ کَرٌدْ هــــــــــــ‌ٌیٌچٌ نَگُفْت!!️

نوشته شده در دوشنبه 2 آذر 1394 ساعت 10:48 ب.ظ توسط زهرا نظرات | |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت