تبلیغات
ღ❤ღ♥♥هیزوم آرزوها..ღ❤ღ♥♥
ღ❤ღ♥♥هیزوم آرزوها..ღ❤ღ♥♥


عکس و تصویر دستهایم را محکم تر بگیر اینجا ... به هیچ کس اعتمادی نیست

دستهایم را محکم تر بگیر اینجا ... به هیچ کس اعتمادی نیست نوشته شده در جمعه 6 آذر 1394 ساعت 09:33 ب.ظ توسط زهرا نظرات | |

هیشکیـ ترانه ایـ ن 'گفتـ برایـ 'تو بهـ غیر منـ  عکس و تصویر بترس از او که سکوت کرد وقتی دلش را شکستی، او تمام حرفهایش را جای ...

بترس
از او که سکوت کرد وقتی دلش را شکستی،
او تمام حرفهایش را جای تو به خدا زد.
خدا خوب گوش میکند و خوب تر یادش می ماند،
خواهد رسید روزی که خدا تمام حرفهای او را سرت فریاد خواهد کشید.
و تو آن روز درک خواهی کرد
چرا گفتند دنیا دار مکافات است...
ﻫﯿـــــــــــﭽکــــــــــﺲ ﺑﺮﺍﯾـــﺖ ﻧﻤﯽﻣــــــﺎﻧﺪ، ﺑﺎﻭﺭ ﮐــــﻦ
ﻫﯿــــــــــﭽﮑـــــــــــــﺲ ،
ﻧـــﻪ ﺁﻧﮑـــﻪ ﮐﯿﻨــــﻪ ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻧــﻪ ﺁﻥ
ﻣﺠﻨــــــــﻮﻧﯽ ﮐـــﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫــــــﺰﺍﺭﺑﺎﺭ ﺑـــﺮﺍﯾﺖ ﻟـــــــــﺎﻓـــــــ ﻣـــﺮﺩﻥ ﻣﯿﺰﻧــــﺪ ،
ﺩﻧﯿــــﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃـــــﻮﺭﯼ ﻧﺎﻋـــــﺎﺩﻻﻧﻪ ﺑﺴــــــﯽ ﻣﺘﻀــــــﺎﺩ ﺧـــﻮﺍﻫـــــﯽ ﯾﺎﻓــﺖ ...
ﺑــﻪ ﮐﺪﺍﻣﯿــــــﻦ ﺍﻧﮕﯿــــﺰﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺧـــﻮﺑﯽ ﻫﺎ ﮔﻔـــــﺖ ﻭﻗﺘـــــﯽ ﺩﻧﯿﺎ ﻫــــﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﻟﯿــــــﻞ 
ﺑﺮﺍﯼ   ﺑـــﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﺗــــــﻮ ﻣﯿﺪﻫﺪ ...
ﮔﺎﻫـــــــﯽ ﺩﻟـــﺖ ﻣﯽ ﺧـــــﻮﺍﻫﺪ ﻧﺒﺎﺷــــــﯽ
ﻭﻗﺘــــﯽ ﺗﻤــــــــﺎﻡ ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﺍﺷــــــــــــﺎﺭﻩ ی ﺩﻧﯿــــﺎ ﺑﻪ ﺳﻤــــﺖ ﺗـــــــــــﻮﺳـــــــﺖ
ﻭﻗﺘـــــــﯽ ﺑﺎﻭﺭﯼ ﺟـــﺰ ﺧـــــﻮﺩﺕ ﺩﻟﺨـــــﻮﺷﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،
"ﺗﻨﻬــــــــــﺎیی ﺷــــﺎﯾﺪ ﺁﺧﺮﯾــــــﻦ ﻭ ﺑﻬﺘــــــﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺷـد"(.)
 


نوشته شده در جمعه 6 آذر 1394 ساعت 09:27 ب.ظ توسط زهرا نظرات | |


نوشته شده در دوشنبه 2 آذر 1394 ساعت 11:01 ب.ظ توسط زهرا نظرات | |

♥پســر باید وقتی خانومش عصبانیه،ناراحته،میخواد دادبزنه،وایسه
روبرو شوبگه:
توچشام نیگاکن...
بهت میگم توچشام نیگا کن...
حالادادبزن...بگو از چی ناراحتی؟
بعدخانومیش،دادبزنه...
فریادبزنه...
گله کنه... فش بده....گریه کنه...
حتی بامشتای دخترونش
بکوبه توسینه ی آقاییش...!
✖پسرباس همونجابغلــش کنه...نذاره تنــهاباشه...
حــرف نزنه...توضــیح نخواد....
توجیح نکنه....فقط نذاره احســاس کنه تــنهاس...
✖پسر باس گاهــی وقتا مردونگیشو باسکــوتش ثابت کنه....
بابغلــش...
✖پسرباس وقتی دختــرنامحرم بهش نگاه میکنه،
اخــم کنه!!
✖پسرباس خانومــشوطوری صـــداکنه که
قـــند تو دلــش آب بشه!!!
✖پسرباس هرازگاهی به خانومیش بگه:
نوکــــرتم
تا درجواب بشنوه:
عاشـــقـــتم دیوونه...❥نوشته شده در دوشنبه 2 آذر 1394 ساعت 10:56 ب.ظ توسط زهرا نظرات | |
... ... چه قصـــــــــــــــه ای نوشتـــــــــــــه اند بــــــــــرای ما

نه کلاغــــــــــی در کار است . . . . . . . .

و نه پایانــــــــــی دارد . . . . . .

... ... هنوز زیر گنبـــــــد کبـــــــــود سرگردانیـــــم ... ...


نوشته شده در دوشنبه 2 آذر 1394 ساعت 10:53 ب.ظ توسط زهرا نظرات | |


نوشته شده در دوشنبه 2 آذر 1394 ساعت 10:51 ب.ظ توسط زهرا نظرات | |    رَفــــــْتٌ!!

خِجٰالَتْ کِشٌیٓدَمْ بـگَمْ مَــــــــنْ هَنُوزْ هَمّ دُوْســــــّتْ دٰارَمْٕ

دَلــــــَمْ نَیُوْمَدْ بَگَمْ: دَمـــِتْ گَرْمْ گَــــنْدْ زَدٓیْ بَهْ تَمٰامْ بٰاوَرْهٰایَمْ!

حَسَهْ لــــَجْبٰازٓیمْ نَزٰاشْتً بـــِگَمْ "بـــِبَخْشَمْ"

غُـــــرُرَم نــــزٰاشْتّ بــــِگَمْ: "نـــــــَرُو" بــــِمُونْ کِنٰارَمْ !

دِلـــــَمْ نِمٌیزٰازِه فَرٰامُـــــوُشِشْ کُنَمْ!

عــــــَقْلَمْ نَمٌیزٰازِه بِگَمْ "بــــَرْگَرْدْ"

خـــــٰاطِرٰاتِشْ نـــــِمٌیزٰازِهْ "نـــــــَفَسْ"بِکِشَمْ!

"قــــــِسْمَتْ" نـــــِمٌیٌزٰارِه دَسٌتْهٰامْ حَتٰی بَه روُیٰایِ دٰاشـــــْتَنِِشْ بِرِسِه!

وَ اٌینْ وَسَطْ "خــــــــُدٰا" بٰا اٌینْ هَمِه بــــــُزُرْگٌیٌشْ فَقَطْ

نِگـــــــــٰاهْ کَرٌدْ هــــــــــــ‌ٌیٌچٌ نَگُفْت!!️

نوشته شده در دوشنبه 2 آذر 1394 ساعت 10:48 ب.ظ توسط زهرا نظرات | |

لبـــــــخند عاشقانهآنقدر " تعویـــــــــــض " نکنید !!!
به خدا گاهی می توان
رابطه ها را" تعمـــــــــــــیر " کرد !
حتی
با یک لبـــــــخند عاشقانهنوشته شده در پنجشنبه 22 خرداد 1393 ساعت 06:58 ب.ظ توسط زهرا نظرات | |

 سیگارمگاهی دوست دارم بدون پک زدن

فقط بنشینم و نگاه کنم که سیگارم چگونه میسوزد

شاید آخر فهمیدم چه لذتی میبری از تماشای سوختن من


نوشته شده در پنجشنبه 22 خرداد 1393 ساعت 06:53 ب.ظ توسط زهرا نظرات | |

گــــم شــده

دنیــــا کــوچکـــــــتـر از آن اسـتــــ کـــه،
گــــم شــده ای را در آن یافتـه باشــــــی ...
هیـــــچ کـس اینـجـا گــمـ نمـی شـــــــود
آدمهــــا بـه همــان خـونســــــردی کـه آمـــده انـد
چـــمــدانـشــان را مــی بنـــدنـد و نــاپـدیـد مـی شـونــد...نوشته شده در پنجشنبه 22 خرداد 1393 ساعت 06:51 ب.ظ توسط زهرا نظرات | |

 
http://lovemelody.ir/wp-content/uploads/2013/09/lovemelody.ir-233.png

یه غریبه با من تو این خونست که به تو خیلی شباهت داره

پیرهنی که تنشه مال توئه جای تو گوشی رو بر میداره
همون آهنگی رو که دوست داشتی با خودش تو خلوتش میخونه
ولی با من سرده با اینکه همه چیزو راجبم میدونه
این نمیتونه تو باشی مگه نه؟ خالی از تو فقط جسم توئه
هر جا که هستی منو میشنوی بگو این سایه هم اسم توئه
منو میبوسه و بی تفاوته، باورم نمیشه اینه سهمم
دیگه انگار بین ما چیزی نیست وقتی لمسم میکنه میفهمم
اولین بار بهش شک کردم وقتی دیدم که دروغم میگه
وقتی دیدم که به سمتش میرم  از نگاش گرم نمیشم دیگه
یه غریبه که صداش مثل توئه ولی حرفاش مثله حرفای تو نیست
وقتی میشینه کنارم انگار دوست دارم بگم نشین جای تو نیست
این نمیتـــــــــــــــــــــــــونه تو باشی ….

نوشته شده در پنجشنبه 22 خرداد 1393 ساعت 06:40 ب.ظ توسط زهرا نظرات | |

لاک پشت پشتش‌ سنگین‌ بود و جاده‌های‌ دنیا طولانی. می‌دانست که‌ همیشه‌ جز اندکی‌ از بسیار را نخواهد رفت. آهسته آهسته‌ می‌خزید، دشوار و کُند و دورها همیشه‌ دور بود. سنگ‌پشت‌ تقدیرش‌ را دوست‌ نمی‌داشت‌ و آن‌ را چون‌ اجباری‌ بر دوش‌ می‌کشید.

پرنده‌ای‌ در آسمان‌ پر زد، سبک و سنگ‌پشت‌ رو به‌ خدا کرد و گفت: این‌ عدل‌ نیست، این‌ عادلانه نیست. کاش‌ پشتم‌ را این‌ همه‌ سنگین‌ نمی‌کردی. من‌ هیچ‌گاه‌ نمی‌رسم. هیچ‌گاه. و در لاک سنگی‌ خود خزید، به‌ نیت‌ ناامیدی.

خدا سنگ‌پشت‌ را از روی‌ زمین‌ بلند کرد. زمین‌ را نشانش‌ داد. کُره‌ای‌ کوچک بود و گفت: نگاه‌ کن، ابتدا و انتها ندارد. هیچ کس‌ نمی‌رسد؛ چون‌ رسیدنی‌ در کار نیست. فقط‌ رفتن‌ است. حتی‌ اگر اندکی.. و هر بار که‌ می‌روی، رسیده‌ای.. و باور کن‌ آنچه‌ بر دوش‌ توست، تنها لاکی‌ سنگی‌ نیست، تو پاره‌ای‌ از هستی‌ را بر دوش‌ می‌کشی پاره‌ای‌ از مرا.

خدا سنگ‌پشت‌ را بر زمین‌ گذاشت.. دیگر نه‌ بارش‌ چندان‌ سنگین‌ بود و نه‌ راهها چندان‌ دور. سنگ‌پشت‌ به‌ راه‌ افتاد و گفت: “رفتن”، حتی‌ اگر اندکی.. و پاره‌ای‌ از خدا را با عشق‌ بر دوش‌ کشید.


خدا دنیا زندگی

نوشته شده در جمعه 26 اردیبهشت 1393 ساعت 04:54 ب.ظ توسط زهرا نظرات | |

عکس عاشقانه 65حوصله خواندن ندارم !
حوصله نوشتن هم ندارم !
این همه دلتنگی دیگر نه با خواندن کم می شود نه با نوشتن . . .
دلم تو را می خواهد !

 نوشته شده در جمعه 26 اردیبهشت 1393 ساعت 04:27 ب.ظ توسط زهرا نظرات | |

shamekh73 177 اولین روز بارانی را به خاطر داری؟!


نوشته شده در چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 ساعت 09:24 ب.ظ توسط زهرا نظرات | |

http://wisgoon.com/media/pin/images/o/2013/9/1378103603647537.jpg

نوشته شده در سه شنبه 19 فروردین 1393 ساعت 11:49 ب.ظ توسط زهرا نظرات | |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت